Lakier wodny do drewna na zewnątrz Minwax Water Based Helmsman Spar Urethane

224,00  z VAT

Minwax® Water Based Helmsman® Spar Urethane został specjalnie opracowany, aby chronić drewno przed najtrudniejszymi warunkami naturalnymi. Wodorozcieńczalny Helmsman® tworzy barierę ochronną przed deszczem i wilgocią, a jego specjalne oleje pozwalają na rozszerzanie i kurczenie się wykończenia wraz z drewnem w zależności od pory roku, temperatury i wilgotności.

Opis

Lakier wodny do drewna na zewnątrz Minwax® Water Based Helmsman® Spar Urethane 946 ml.

To łatwy w użyciu, doskonały, wysokiej klasy produkt prosto z USA!

Minwax® Water Based Helmsman® Spar Urethane został specjalnie opracowany, aby chronić drewno przed najtrudniejszymi warunkami naturalnymi. Wodorozcieńczalny Helmsman® tworzy barierę ochronną przed deszczem i wilgocią, a jego specjalne oleje pozwalają na rozszerzanie i kurczenie się wykończenia wraz z drewnem w zależności od pory roku, temperatury i wilgotności. Ulepszone absorbery ultrafioletu znajdujące się w Helmsman® na bazie wody zmniejszają efekt szarzenia i blaknięcia pod wpływem słońca, a jego doskonała formuła pozwala na szybkie ponowne nałożenie powłoki.

  • Zawiera blokery UV zmniejszające efekt szarzenia i blaknięcia pod wpływem słońca
  • Tworzy barierę ochronną przed deszczem i wilgocią
  • Specjalne oleje pozwalają na rozszerzanie się i kurczenie wykończenia wraz z drewnem w miarę zmian pór roku i temperatury.
  • Idealny do stosowania na drzwiach, oknach, wykończeniach, szafkach łazienkowych, blatach barowych, blatach kuchennych, meblach zewnętrznych
  • Krystalicznie czyste wykończenie jest idealne do stosowania na jasnym drewnie i bejcach
  • Szybko schnie i łatwo się czyści ciepłą wodą
  • Formuła zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, które ograniczają zawartość LZO do 275 gramów na litr

Wskazówki dotyczące stosowania

Ostrzeżenie dotyczące przygotowania:
Usuwanie starej farby poprzez szlifowanie, skrobanie lub w inny sposób może generować pył lub opary zawierające ołów. Narażenie na pył lub opary ołowiu może spowodować uszkodzenie mózgu lub inne niekorzystne skutki zdrowotne, zwłaszcza u dzieci lub kobiet w ciąży. Kontrolowanie narażenia na działanie ołowiu lub innych niebezpiecznych substancji wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak odpowiednio dopasowany respirator (zatwierdzony przez NIOSH) oraz właściwego zabezpieczenia i oczyszczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Krajowego Centrum Informacji o Ołowiu pod numer 1-800-424-LEAD (w USA) lub skontaktuj się z lokalnym organem ds. zdrowia.

PRZYGOTOWANIE
Powierzchnia musi być sucha i wolna od farby, wosku, smaru, pasty, starych wykończeń w złym stanie lub jakichkolwiek ciał obcych.
Przeszlifować, aby uzyskać gładką, jednolitą powierzchnię. Usunąć kurz wilgotną szmatką.
W razie potrzeby nałóż bejcę, taką jak Minwax® Wood Finish™ Stain, na niewykończone wewnętrzne powierzchnie drewniane. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aplikacji i czasu schnięcia. Dobrze wymieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie.

APLIKACJA
Nałożyć cienką warstwę Helmsman® na bazie wody za pomocą wysokiej jakości pędzla z włosia syntetycznego. Na niewykończone drewno nałóż wystarczającą ilość materiału, aby uszczelnić otwarte połączenia, krawędzie i końcowe słoje.
Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2 godziny, a następnie lekko przeszlifować całą powierzchnię bardzo drobnym papierem ściernym (ziarnistość 220), aby zapewnić równomierne wykończenie i odpowiednią przyczepność kolejnych warstw.
Nałożyć drugą warstwę. Helmsman® na bazie wody wymaga trzeciej warstwy – powtórz krok 6 przed aplikacją. Uwaga: W przypadku powierzchni zewnętrznych lub wcześniej niewykończonego drewna zaleca się nałożenie 4 warstw.
Po nałożeniu ostatniej warstwy należy odczekać 24 godziny przed normalnym użytkowaniem. W przypadku aplikacji na blaty, odczekać 72 godziny przed normalnym użytkowaniem.

Uwaga:
Czas schnięcia oparty jest na dobrej wentylacji, temperaturze 25 C i 50% wilgotności. Niższa temperatura, wyższa wilgotność, brak ruchu powietrza lub stosowanie grubych warstw wydłuża czas schnięcia. Zawsze sprawdzaj lepkość pomiędzy warstwami. Drewno ogrodowe sprawdzaj co jakiś czas, czy nie wymaga ponownego lakierowania.Minwax® Helmsman® Spar Urethane nie jest rekomendowany do dużych powierzchni drewnianych umiejscowionych na dworze, których pielęgnacja mogła, aby być utrudniona takich jak dach czy ogrodzenie. Niewielkie przebłyski mogą wystąpić w przypadku lakierowania drewna w jasnym kolorze. Zawsze sprawdzaj na niewidocznym miejscu czy wynik lakierowania Ciebie zadowoli.


Odcienie: Błyszczący, półbłyszczący, satynowy.
Stosowane narzędzia: Pędzel syntetyczny.
Zastosowanie: Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie drewniane.
Ponowne malowanie: Po 2 godzinach.
Czas schnięcia: 24 godziny.
Oczyszczanie: Ciepła woda.
Pokrycie 11 metrów kwadratowych na litr.
Ilość pokryć: 3-4
Rekomendowane zastosowanie: Drzwi, okna, kabiny prysznicowe, blaty barowe i kuchenne, ogrodowe meble.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: ZAWIERA 1-METYLO-2-PIROLIDON. ZAWIERA MATERIAŁ, KTÓRY MOŻE POWODOWAĆ SZKODLIWE SKUTKI DLA ROZRODCZOŚCI I MOŻE NIEKORZYSTNIE WPŁYWAĆ NA ROZWIJAJĄCY SIĘ PŁÓD NA PODSTAWIE DANYCH UZYSKANYCH NA ZWIERZĘTACH. Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji. Aby uniknąć nadmiernego narażenia, należy otworzyć okna i drzwi lub użyć innych środków w celu zapewnienia dopływu świeżego powietrza podczas aplikacji i suszenia. Jeśli wystąpi łzawienie oczu, bóle głowy lub zawroty głowy, należy zwiększyć dopływ świeżego powietrza lub nosić ochronę dróg oddechowych (zatwierdzoną przez NIOSH) lub opuścić obszar. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Umyć ręce po użyciu. Przechowywać pojemnik zamknięty, gdy nie jest używany. Nie przelewać zawartości do innych pojemników w celu przechowywania. PIERWSZA POMOC: W przypadku kontaktu z oczami przemywać dokładnie dużą ilością wody przez 15 minut i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dokładnie wodą z mydłem. W przypadku trudności z oddychaniem zapewnić dostęp świeżego powietrza i wezwać lekarza. W przypadku połknięcia natychmiast wezwać Centrum Kontroli Zatruć, szpitalny oddział ratunkowy lub lekarza. OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancje chemiczne, o których stan Kalifornia wie, że powodują raka i wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. NIE PRZYJMOWAĆ WEWNĘTRZNIE. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych