Lakier olejny do drewna na zewnątrz Minwax Helmsman Spar Urethane

117,00 390,00  z VAT

Minwax® Helmsman® Spar Urethane został specjalnie opracowany jako bezbarwne wykończenie ochronne do drewna na zewnątrz lub wewnątrz narażonego na działanie światła słonecznego, wody lub zmian temperatury.

Opis

Lakier do drewna na zewnątrz Minwax® Helmsman® Spar Urethane

To łatwy w użyciu, doskonały, wysokiej klasy produkt prosto z USA!

Minwax® Helmsman® Spar Urethane został specjalnie opracowany jako bezbarwne wykończenie ochronne do drewna na zewnątrz lub wewnątrz narażonego na działanie światła słonecznego, wody lub zmian temperatury.

  • Zawiera blokery UV zmniejszające efekt szarzenia i blaknięcia pod wpływem słońca
  • Tworzy barierę ochronną przed deszczem i wilgocią
  • Specjalne oleje pozwalają na rozszerzanie się i kurczenie wykończenia wraz z drewnem w miarę zmian pór roku i temperatury.
  • Idealny do stosowania na drzwiach, oknach, wykończeniach, szafkach łazienkowych, blatach barowych, blatach kuchennych, meblach zewnętrznych

Wskazówki dotyczące stosowania

Ostrzeżenie dotyczące przygotowania:
Usuwanie starej farby poprzez szlifowanie, skrobanie lub w inny sposób może generować pył lub opary zawierające ołów. Narażenie na pył lub opary ołowiu może spowodować uszkodzenie mózgu lub inne niekorzystne skutki zdrowotne, zwłaszcza u dzieci lub kobiet w ciąży. Kontrolowanie narażenia na działanie ołowiu lub innych niebezpiecznych substancji wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak odpowiednio dopasowany respirator (zatwierdzony przez NIOSH) oraz właściwego zabezpieczenia i oczyszczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Krajowego Centrum Informacji o Ołowiu pod numer 1-800-424-LEAD (w USA) lub skontaktuj się z lokalnym organem ds. zdrowia.

PRZYGOTOWANIE
1. Powierzchnia musi być sucha i wolna od farby, wosku, smaru, pasty, starych wykończeń w złym stanie lub jakichkolwiek ciał obcych.
2. Przeszlifować, aby uzyskać gładką, jednolitą powierzchnię. Usunąć kurz wilgotną szmatką.
3. W razie potrzeby nałóż bejcę, taką jak Minwax® Wood Finish™ Stain, na niewykończone wewnętrzne powierzchnie drewniane.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aplikacji i czasu schnięcia.
5. Dobrze wymieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie.

APLIKACJA
1. Nałożyć cienką warstwę Helmsman® Spar Urethane za pomocą wysokiej jakości pędzla z naturalnego włosia. Na niewykończone drewno nałóż wystarczającą ilość materiału, aby uszczelnić otwarte połączenia, krawędzie i słoje.
2. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 4 godziny, a następnie lekko przeszlifować całą powierzchnię bardzo drobnym papierem ściernym (ziarnistość 220), aby zapewnić równomierne wykończenie i odpowiednią przyczepność kolejnych warstw.
3. Nałożyć drugą warstwę. Jeśli wymagana jest trzecia warstwa, powtórzyć krok 6 przed nałożeniem. Uwaga: W przypadku powierzchni zewnętrznych lub wcześniej niewykończonego drewna zaleca się nałożenie 3 warstw.
4. Po nałożeniu ostatniej warstwy odczekać 24 godziny przed normalnym użyciem.

Uwaga:
Czas schnięcia oparty jest na dobrej wentylacji, temperaturze 25 C i 50% wilgotności. Niższa temperatura, wyższa wilgotność, brak ruchu powietrza lub stosowanie grubych warstw wydłuża czas schnięcia. Zawsze sprawdzaj lepkość pomiędzy warstwami. Drewno ogrodowe sprawdzaj co jakiś czas, czy nie wymaga ponownego lakierowania.Minwax® Helmsman® Spar Urethane nie jest rekomendowany do dużych powierzchni drewnianych umiejscowionych na dworze, których pielęgnacja mogła, aby być utrudniona takich jak dach czy ogrodzenie. Niewielkie przebłyski mogą wystąpić w przypadku lakierowania drewna w jasnym kolorze. Zawsze sprawdzaj na niewidocznym miejscu czy wynik lakierowania Ciebie zadowoli.


Odcienie: Błyszczący, półbłyszczący, satynowy.
Stosowane narzędzia: Wysokiej jakości naturalny pędzel.
Zastosowanie: Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie drewniane.
Ponowne malowanie: Po 4 godzinach.
Czas schnięcia: 24 godziny.
Oczyszczanie: Benzyna lakowa, terpentyna.
Pokrycie 11 metrów kwadratowych na litr.
Ilość pokryć: 2-3.
Rekomendowane zastosowanie: Drzwi, okna, kabiny prysznicowe, blaty barowe
i kuchenne, ogrodowe meble

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
NIEBEZPIECZEŃSTWO:Szmaty, wełna stalowa, inne odpady nasączone tym produktem oraz pozostałości po szlifowaniu mogą ulec samozapłonowi, jeśli zostaną niewłaściwie usunięte. Natychmiast umieścić szmaty, wełnę stalową, inne odpady nasączone tym produktem i pozostałości po szlifowaniu w szczelnym, wypełnionym wodą, metalowym pojemniku. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami przeciwpożarowymi. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: ZAWIERA WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE. Zawartość jest łatwopalna. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. OPARY SZKODLIWE. Używać tylko przy odpowiedniej wentylacji. Aby uniknąć nadmiernego narażenia, należy otworzyć okna i drzwi lub użyć innych środków w celu zapewnienia dopływu świeżego powietrza podczas aplikacji i suszenia. Jeśli wystąpi łzawienie oczu, bóle głowy lub zawroty głowy, należy zwiększyć ilość świeżego powietrza lub nosić ochronę dróg oddechowych (zatwierdzoną przez NIOSH) lub opuścić obszar. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Umyć ręce po użyciu. Przechowywać pojemnik zamknięty, gdy nie jest używany. Nie przelewać zawartości do innych pojemników w celu przechowywania. PIERWSZA POMOC: W przypadku kontaktu z oczami przemywać dokładnie dużą ilością wody przez 15 minut i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dokładnie wodą z mydłem. W przypadku trudności z oddychaniem zapewnić dostęp świeżego powietrza i wezwać lekarza. W przypadku połknięcia natychmiast wezwać Centrum Kontroli Zatruć, szpitalny oddział ratunkowy lub lekarza. OPÓŹNIONE SKUTKI DŁUGOTRWAŁEGO NADMIERNEGO NARAŻENIA. Zawiera rozpuszczalniki, które mogą spowodować trwałe uszkodzenie mózgu i układu nerwowego. Umyślne niewłaściwe użycie poprzez celowe skoncentrowanie i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne. OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancje chemiczne, o których stan Kalifornia wie, że powodują raka i wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. NIE PRZYJMOWAĆ WEWNĘTRZNIE. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych